O nas

Safety & Defense jest czasopismem naukowo-technicznym działającym od 2015 roku o numerze ISSN 2450-551X, które powstało z inicjatywy jednostki Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.

Pojęcie „bezpieczeństwo” wiąże się z dziedzinami bezpieczeństwa: ekonomicznego, społecznego, militarnego, publicznego, ekologicznego, informacyjnego, itp. Jest to pojęcie interdyscyplinarne, a jego badaniem w różnych aspektach zajmuje się wiele dziedzin nauki (takich jak: medycyna, biologia, chemia, prawo, rolnictwo, nauka o zdrowiu, nauki humanistyczne, nauki techniczne) i wchodzących w ich skład dyscyplin naukowych.

Bezpieczeństwo ma charakter podmiotowy i stanowi naczelną potrzebę egzystencjalną człowieka i grup społecznych, ale także podstawę funkcjonowania państw i systemów międzynarodowych, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia.   Dlatego wymienione podmioty starają się oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną podejmując działania obronne ukierunkowane na eliminowanie lub co najmniej oddalanie realnych oraz potencjalnych zagrożeń, w celu zapewniania możliwości przetrwania i swobody realizacji własnych interesów w niebezpiecznym środowisku.

U podstaw rozwiązywania najistotniejszych problemów bezpieczeństwa leży ocena zagrożeń uwzględniająca ich rodzaj, wielkość, intensywność, umiejscowienie, źródła pochodzenia, przewidywany czas i możliwość wystąpienia.

Wymienione zagadnienia bezpieczeństwa i obrony przed potencjalnymi oraz realnymi zagrożeniami: życia i zdrowia ludzi, mienia i stanu środowiska, stosowane w procesach programowania, projektowania, realizacji i eksploatacji na różnych poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego, stanowią przedmiot zainteresowania czasopisma. Stąd tematyka publikowanych artykułów naukowych, oryginalnych i przeglądowych, związana jest ze wszystkimi dziedzinami i dyscyplinami nauki, związanymi z zagadnieniami bezpieczeństwa i obrony – świadczy o interdyscyplinarności tego czasopisma.

Interesujące zagadnienia z punktu widzenia ww. czasopisma występują w dziedzinach:
- nauk biologicznych (biochemia, biofizyka, biologia, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia),
- nauk chemicznych (biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, technologia chemiczna),
- nauk ekonomicznych (ekonomia, nauki o zarządzaniu),
- nauk fizycznych (astronomia, biofizyka, fizyka, geofizyka),
- nauk humanistycznych (historia, nauka o bezpieczeństwie, nauka o obronności) oraz
- nauk technicznych (architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, biotechnologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, energetyka, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, informatyka, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, mechanika, metalurgia, technologia chemiczna, telekomunikacja, transport, włókiennictwo).

Czasopismo stanowi dogodną formę do publikacji wyników innowacyjnych badań oraz prezentacji praktycznych dokonań a także doświadczeń związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa i obrony w różnych obszarach życia człowieka. Publikacje te mogą służyć rozwojowi dalszych badań oraz doskonaleniu środowiska życia społeczno – gospodarczego i jego przekształcaniu z uwzględnieniem idei zrównoważonego rozwoju.

Chcąc zapewnić szerszemu gronu dostęp do badań, dzielenia się doświadczeniami i rozwinięcia interesujących dyskusji wszystkie publikowane artykuły i kolejne numery mają charakter otwartego dostępu. Równocześnie wszystkie publikacje są chronione licencją  na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Jesteśmy indeksowani w Index Copernicus International oraz BazTech.

Skład redakcji:

Redaktor naczelna – prof. nadzw. dr hab Justyna LIPIŃSKA

Zastępca redaktor naczelnej – dr Paweł BERNAT

Redaktor statystyczny – dr inż. Tadeusz CESARZ

Redaktor językowy – Joel HENDERSON, M.A.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *