Kontakt

Czasopismo naukowo-techniczne Safety & Defense
ISSN: 2450-551X

Redakcja:

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki
Lotnicza Akademia Wojskowa

ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin

E-mail:
SafetyAndDefense@law.mil.pl
SafetyAndDefense@law.mil.pl

 

 

Wydawca:

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o

ul. Obozowa 82A lok 19, 01-434 Warszawa

E-mail:
redakcja@crb.com.pl