O nas

Safety & Defense (ISSN 2450-551X) jest czasopismem naukowo-technicznym redagowanym przez zespół Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, którego inicjatorem i wydawcą jest Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, co jest następstwem interdyscyplinarności pojęcia „bezpieczeństwa”, które nie ogranicza się zagadnień dyskutowanych na łamach nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, ale wiąże się także z innymi dziedzinami bezpieczeństwa: ekonomicznego, społecznego, militarnego, publicznego, ekologicznego, informacyjnego, itd.

Zatem zakres tematyczny Safety & Defense jest bardzo szeroki i obejmuje zagadnienia ze wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych związanymi z zagadnieniami bezpieczeństwa i obrony:

  • nauk biologicznych (m.in. biochemia, biofizyka, biologia, biotechnologia, ekologia, mikrobiologia),
  • nauk chemicznych (m.in. chemia, ochrona środowiska, technologia chemiczna),
  • nauk ekonomicznych (m.in. ekonomia, nauki o zarządzaniu),
  • nauk fizycznych (m.in. biofizyka, fizyka, geofizyka),
  • nauk humanistycznych i społecznych (m.in. filozofia, historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o obronności),
  • nauk technicznych (m.in. architektura i urbanistyka,  budownictwo, energetyka, informatyka, telekomunikacja, transport).

 

Safety & Defense jest półrocznikiem (od 2018r.) publikującym recenzowane artykuły badawcze i przeglądowe w języku angielskim na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

 

Jesteśmy indeksowani w

 

 


 

 

Skład redakcji:

Redaktor naczelny – prof. nadzw. dr hab Adam RADOMYSKI

Zastępca redaktora naczelnego – dr Paweł BERNAT

Zastępca redaktora naczelnego ds kontaktów zagranicznych – dr Daniel MICHALSKI

Sekretarz redakcji – mgr Krzysztof GONIEWICZ

Redaktor językowy – Joel HENDERSON, M.A.