Safety & Defense Vol. 1 (2015)

 

KONTROLE OKRESOWE ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM REALIZOWANE POZA GRANICAMI POLSKI NA PRZYKŁADZIE BUDYNKÓW AMBASADY RP W PAKISTANIE, JAKO ISTOTNY ELEMENT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Author(s): Dawid RYCHTA

Bibliographic data: Safety & Defense 1 (2015), pp. 1-15.


BEZPIECZEŃSTWO INSTALACJI GAZOWYCH W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH SŁUŻĄCYCH OBRONNOŚCI PAŃSTWA

Author(s): Dawid RYCHTA

Bibliographic data: Safety & Defense 1 (2015), pp. 15-26.