Cybersecurity as the basic for state and society security in the XXI venstury
PDF

Keywords

cyberspace
threats
cybersecurity system

How to Cite

Małgorzata , B. (2017). Cybersecurity as the basic for state and society security in the XXI venstury. Safety & Defense, 3(1), 8-13. https://doi.org/10.37105/sd.11

Abstract

Cybersecurity is one of the most common security topics at present times. Society has enormous capabilities and possibilities in the cyberspace, which create opportunities and threats as well. A cyberwar, cyberterrorism and cybercrime have permanently entered the catalog of threats for security. This kind of situation in a cyberspace determines the need for coordinated activities at international and national level which will provide an acceptable level of security in this area.
This article presents and briefly outlines threats for the state cybersecurity. There are also presented activities aimed to provide protection in this area. In addition, the author analyzed the current structure of the cybersecurity system in the Republic of Poland.

https://doi.org/10.37105/sd.11
PDF

References

Hołtys B., Pomykała J., Cyberprzestępczość, ochrona informacji i kryptologia, Prokuratura i Prawo 1, Warszawa 2011.

Kosiński J., Paradygmaty cyberprzestępczości, Wyd. Dyfin SA, Warszawa 2015.

Krawczyk D., Internet zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego, Horyzonty Bezpieczeństwa, nr 2 (1) 2016.

Lakomy M., Zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państw –przyczynek do typologii, e-Politikon, nr 6/2013.

Lakomy M., Znaczenie cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa państw, R. Trigaux, A History of Hacking, St. Petersburg Times Online, [dostęp 07.05.2017].

Liedel K., Piasecka P., Wojna cybernetyczna –wyzwanie XXI wieku, [w]: Bezpieczeństwo Narodowe, I-2011/12, Wyd. BBN, Warszawa 2011.

Polak A., Paździorek P. (red.), Siły i środki walki zbrojnej w wojnach przyszłości, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

Schreier F., On Cyberwarfare, DCAF Horizon 2015 Working Paper, vol. 7.

Wasilewski J., Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr 9 (5) 2013.

Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, 8 November 2010 (As Amended Through 15 February 2016).

Doktryna cyberbezpieczeństwa RP, Warszawa 2015.

Konwencja Rady Europy o Cyberprzestępczości, Budapeszt 2001.

Strategia CyberbezpieczeństwaRP na lata 2016-2020, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016.

System bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP, Warszawa 2015.

Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP, Warszawa 2013.

Założenia strategii cyberbezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2016.

BaryłkaA., Wprowadzenie do zagadnienia obronności i bezpieczeństwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna nr 3/2016.

http://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r2225,Projekt-ustawy-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa.html.

http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/312269987-Cyberbezpieczenstwo-to-strategiczne-wyzwanie-dla-panstwa.html#ap-1.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.