Fighting and Victory as Basic Terms in Agonistics and Praxeology and the Art of War
PDF

Keywords

art of war
fight
praxeology
safety
victory

How to Cite

Wołejszo, J., & Malasiewicz, K. (2021). Fighting and Victory as Basic Terms in Agonistics and Praxeology and the Art of War. Safety & Defense, 7(3), 1-9. https://doi.org/10.37105/sd.121

Abstract

Questions of how to overcome problems are probably the basic questions of fighters. Answers to them, from a historical perspective, the principles of martial art have been provided. These provisions, often mutually exclusive, raise questions related to the scientific approach to this issue. The scientific specialty dealing with the issue of combat is agonistics. This article is devoted to the presentation of the main concepts of agonistics and the general combat theory. In the first section, the author searches for an answer to the question whether an agonist meets the basic criteria of a scientific theory. The second section is devoted to the presentation of its main category, which is  the concept of struggle. The last chapter refers to the purposeful cause of this theory represented by the concept of victory. This article confronts praxeological and sociological content with concepts characteristic of martial arts, and its main idea is to harmonize divergent insights on the phenomenon of struggle and victory, the main categories of agonistics. The research used theoretical (analysis, synthesis, comparison, inference and generalization) and empirical methods have been used. Additionally, a diagnostic survey has included the expert interview technique. The research results are presented in individual subsections of the article.

https://doi.org/10.37105/sd.121
PDF

References

Clausewitz, C.(1958). O wojnie. Biblioteka Wiedzy Wojskowej.

Czupryński, A. (2014). Epistemologia sztuki operacyjnej. In M. Zieliński & B. Pą-czek (Eds.), Acti labores iucundi. Studia ofiarowane profesorowi Leopoldowi Ciborowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. J.P.

Delorme, A. (1974). O walce w ujęciu prakseologicznym. Studia Nauk Politycznych, 2(16).

Descartes, R. (2001). Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i po-szukiwania prawdy w naukach. ANTYK.

Frankfort-Nachmias, Ch., & Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka.

Heller, M. (2009). Filozofia nauki, wprowadzenie. Petrus.

Heller, M. (2013). Bóg i nauka, Moje dwie drogi do jednego celu. Copernicus Centre Press.

Huzarski, M., & Wołejszo, J. (Eds.). (2014). Leksykon obronności. Polska i Europa.

Kotarbiński, T. (1938a). Z zagadnień ogólnej teorii walki. Sekcja Psychologiczna Towarzystwa Wiedzy Wojskowej.

Kotarbiński, T. (1938b). O istocie i zadaniach metodologii ogólnej (Prakseologii). Przegląd Filozoficzny, XLI(I).

Kotarbiński, T. (1939). Z dziejów pojęcia teorii adekwatnej. Przegląd Filozoficzny, XL(III).

Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kotarbiński, T. (1975). Hasło dobrej roboty. Wiedza Powszechna.

Koziej, S. (2011). Teoria sztuki wojennej. Bellona.

Lasker, E. (1907). Struggle. Lasker’s Publishing Company.

Leksykon wiedzy wojskowej. (1979). MON.

Mouffe, Ch. (2015). Agonistyka: Polityczne myślenie o świecie. Krytyka Polityczna.

Petrażycki, L. (1939). Nowe podstawy logiki i klasyfikacja umiejętności. Towarzy-stwo im. Leona Petrażyckiego.

Petrażycki, L. (1985). O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. PWN.

Pilarski, G. (2014). The Concept of Recommender System Supporting Command and Control System in Hierarchical Organization. European Network Intelligence Conference (ENIC). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/document/6984906/authors#authors

Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Rudniański, J. (1983). Elementy prakseologicznej teorii walki. PWN.

Sun Tzu. (1994). Sztuka wojny. Przedświt.

Szulc, B.M. (2000). Dylematy epistemologiczne i metodologiczne teorii sztuki wo-jennej. In Krauze, M. & Szulc, B.M. (Eds.), Sztuka wojenna. Konteksty teoretyczne i praktyczne. Adam Marszałek.

Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. PWN.

Wołejszo, J. (2009). Operations in a network-centric environment. Proceedings of the Interdisciplinary Information Management Talks Conference, IDIMT, Jindrichuv Hradec, Czech Republic. Trauner Verlag.

Znamierowski, C. (1947/8). Prolegomena do nauki o państwie. Bookshop of Z. Gustowski.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.