A Preliminary Assessment of the Effectiveness of Training Using a Virtual Reality Simulator of the Anti-aircraft Missile Launcher
PDF

Keywords

Air Defense
simulator
training
training device
trainer
Virtual Reality

How to Cite

Kulik, T., Rodzik, D., & Konopacki, M. M. (2023). A Preliminary Assessment of the Effectiveness of Training Using a Virtual Reality Simulator of the Anti-aircraft Missile Launcher. Safety & Defense, 9(1), 58-68. https://doi.org/10.37105/sd.208

Abstract

Training an anti-aircraft soldier is expensive, complicated, and time-consuming. As a result, many countries, weighing the cost-effectiveness, opt to introduce solutions aimed at minimizing this trend. One of them is incorporating modern training devices such as simulators and trainers into the training. However, to make this happen, it is worth analyzing the effectiveness of training with their use by comparing it to that conducted in a traditional way. With this in mind, the purpose of this article is to present the results of research on the effectiveness of using a Virtual Reality (VR) simulator developed at the Military University of Technology in teaching the construction and basic activities of combat work in the area of conducting a selected check of the functioning of the SA6 Gainful missile launcher system. The theoretical foundation for the empirical research was provided by a method of analyzing literary content. By using the method of comparison and generalization, knowledge was obtained about the general construction and use of training devices in the training of the anti-aircraft defense forces of the Polish Armed Forces, and the features of the VR simulator were described. As regards the empirical methods, a study was conducted using a research sample which was conducted using a parallel triangulation strategy scheme involving the simultaneous use of quantitative and qualitative methods. The synthesis served in formulating the final conclusions and in determining the relationships between theoretical and empirical studies. The results obtained in this way can provide valuable information about the effectiveness of using training devices in training anti-aircraft defense forces and serve as a basis for further work on their development and application.

https://doi.org/10.37105/sd.208
PDF

References

Andruszkiewicz M., & Pająk J. (2008). Osłona przeciwlotnicza w działaniach taktycznych (dywizjony BZ (BPanc.)). Wyższa Szkoła Ofi cerska Wojsk Lądowych.

AREX. (2011). Szkolenie wojsk z wykorzystaniem trenażerów. Nowa Technika Wojskowa 9, 162–4.

Berezowska, R. (2017). Trenażer TR-23 do Przeciwlotniczego Zestawu Artyleryjsko-Rakietowego ZUR-23-2KG. PGZ. Zakłady Mechaniczne Tarnów. https://www.zmt.tarnow.pl/wordpress/item/trenazer-tr-23-2-do-23mm-zestawow-artyleryjskorakietowych-zur-23-2kg/

Bielawski K., Szagała D., Tamberg S., & Chmieliński M. (2013). Trenażer Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego GROM – TR-PPZR GROM. Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe, 2(33), 162–4.

Bogusz D. (2022). Symulatory i trenażery lotnicze w szkoleniu pilotów wojskowych w Polsce. Lotnicza Akademia Wojskowa.

Cohen J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203771587

Creswell J. W., Hanson W. E., Clark-Plano V. L., & Morales A. (2007), Qualitative Research Designs: Selection and

Implementation. Counseling Psychologist 35(2), 236 –64.

Dobrzyński P., & Zalewski P. (2011). Centrum symulacji wirtualnego pola walki do szkolenia operatorów zestawów przeciwlotniczych bliskiego zasięgu. Nowa Technika Wojskowa 9, 158–60.

Faul F., Erdfelder E., Lang AG., Buchner A. (2007). G*Power 3: A fl exible statistical power analysis program for the social,

behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods 39(2), 175–91. https://doi.org/10.3758/BF03193146

Karczmarz D., Butlewski K., Mądrzycki P., Puchalski W., Szczekala M. & Zasada, M. (2016).Symulator proceduralno-diagnostyczny przeciwlotniczego zestawu rakietowego w technologii wirtualnej z elementami poszerzonej rzeczywistości – zastosowanie

technologii wirtualnej rzeczywistości w procesie szkolenia personelu technicznego. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 12, 1592–1595.

Kiński A. (2015). Trenażer TR I - nie tylko do NEWY-S.C. Wojsko i Technika 1, 78.

Kołacz P. (2009). Metodyka szkolenia operatorów PPZR GROM z wykorzystaniem urządzenia szkolno-treningowego UST-1. Dowództwo Wojsk Lądowych.

Kosowski R. (2012). Kompleksowy system symulacji pola walki – założenia, wymagania, potrzeby, Przegląd Wojsk Lądowych 2, 27–33.

Leksykon wiedzy wojskowej. (1979). Ministerstwo Obrony Narodowej.

Lipsey M.W. Hurley S.M. (2009). Design sensitivity: Statistical power for applied experimental research. In Bickman L., Rog D.J.(Eds.), The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods (2nd ed., pp. 44–77). SAGE.

Merriam-Webster. (n.d.). Simulator. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved August 23, 2023, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/simulator

Milewski S., Kobierski J., & Chmieliński M. (2012). Trenażery morskich zestawów rakietowo-artyleryjskich. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 3(190), 87–100.

Sienicki K., Motyl K., & Karczmarz D. (2015). Symulator proceduralno−diagnostyczny PZR w technologii wirtualnej z elementami technologii poszerzonej rzeczywistości. Mechanik 7. http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2015.7.296

WZU. (n.d.a). Symulator PRWB OSA (SA-8) oparty na technologii VBS3. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia. https://wzu.pl/pl/oferta/symulator-prwb-osa-sa-8-oparty-na-technologii-vbs3

WZU. (n.d.b). Zmodyfi kowany trenażer 9F632.M1. PGZ. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia. https://wzu.pl/pl/oferta/zmodyfi kowanytrena%C5%BCer-9f632m1

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.