Teaching English military terminology in military classes
PDF

Keywords

military terminology
military classes
English

How to Cite

Dariusz , B. (2017). Teaching English military terminology in military classes. Safety & Defense, 3(1), 31-36. https://doi.org/10.37105/sd.21

Abstract

The article highlights the issue of teaching English military terminology in uniformed classes. It draws the conclusions on conducting authorial military terminology syllabus in one of the schools carrying out the pedagogical innovation, which has assumed patronage of Polish Air Force Academy (PAFA). Military classes gained a huge popularity, having met the youth’s interest in armed for ces they became a key element in national defense education.

https://doi.org/10.37105/sd.21
PDF

References

Agreement between Kajetan Kicki General Education School Complex and PAFA, dated10.03.2009.

Bogusz D., Popularyzacja wiedzy o obronności państwa, Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji No.10/2014, Łuków 2014.

Decision No. 187/MON of Minister of National Defense, dated 09.06.2009, regarding introducing the rules of cooperation between National Defense Department, non-governmental organizations and other social partners.

Kowalska-Jóźwik M., Autorski program nauczania języka angielskiego z zakresu podstawowej terminologii wojskowej w klasach szkół ponadgimnazjalnych realizujących Innowację Pedagogiczną o tematyce wojskowej, Ryki 2015.

Leksowska A., Udostępnianie nieruchomości wojskowych organizacjom pozarządowym i innym partnerom społecznym, Civitas et Lex, 2014/2,University of Warmia and Mazury, Olsztyn 2014.

Polish Air Force Academy Senate Resolution No 12/LXXXVI/2011r. dated 5th May 2011 regarding conditions and procedures recruitment for PAFA first degree studies in 2012/2013.

www.wojsko-polskie.pl

Baryłka A, Procedura ustalania terenów zamkniętych na cele bezpieczeństwa i obronności państwa.Przegląd Techniczny nr 1/2017.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.