Metody pomiarów grubości blach stalowych zbiorników w procesie oceny stanu bezpieczeństwa użytkowania

Keywords

ultrasonic thickness gauge
steel sheet
safety

How to Cite

BUCZEK, T. (2016). Metody pomiarów grubości blach stalowych zbiorników w procesie oceny stanu bezpieczeństwa użytkowania. Safety & Defense, 2(1), 54-68. https://doi.org/10.37105/sd.30

Abstract

The paper describes the measurement of the thickness of the steel elements of the items available on one side, which are used in ultrasonic thickness gauges. The paper also describes the action of commercially available gages and their effectiveness.

https://doi.org/10.37105/sd.30

References

Dziunikowski Bohdan - Zastosowanie izotopów promieniotwórczych cz. I http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty3/0359/

Dziunikowski Bohdan - Zastosowanie izotopów promieniotwórczych cz. II http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty3/0360/

Frielinghaus R. - Możliwości i ograniczenia przy pomiarach grubości metodą ultradźwiękową. Badania Niemszczące, 1997, nr 10/11

pr EN 14127:2001 - Badania nieniszczące-Ultradzwiękowy pomiar grubości

Sozański Leszek - Problemy związane z pomiarem grubości metodą ultradzwiękową.

Sozański Leszek - Influence of factors on accuracy of thickness measurements using digital ultrasonic gauges. DGZfP-Jahrestagung Zerstórungsfreie Materialprufung, Dresden 1997.

Sozański Leszek - Badania pomiaru grubości metodą ultradźwiękową. Materiały konferencyjne IV Konferencji Metrologia w Technikach Wytwarzania Maszyn. ITMiA PWr. Szklarska Poręba 1993

Sozański Leszek + Zastosowanie wzorców otworkowych do oceny głowic podwójnych grubościomierzy ultradźwiękowych- Materiały 28 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących. SIMP. Szczecin 1937124 87/1-035

Sozański Leszek - Kontrola eksploatacyjna metodami nieniszczącymi elementów pracujących w podwyższonych temperaturach. Problemy i innowacje w remontach energetycznych. PIRE'98. OBR-GRE, Kudowa Zdrój. 1998

Dobrowolski M. Wiśniewski G. - Certyfikacja personelu badań nieniszczących - Nowości roku 2000. Materiały seminaryjne IPPT „Nieniszczące badania materiałów". Biuro Gamma. Warszawa 2001

Hlebowicz J. Wiśniewski G. - Laboratoria badań nieniszczących. Biuro Gamma. Warszawa 2001

Sozański Leszek - Elementy statystyki w analizie wyników pomiarów grubości grubościomierzami ultradźwiękowymi. Materiały 28 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących. SEMP. Warszawa 1999

Volk W. - Statystyka stosowana dla inżynierów WNT Warszawa. 1973

PN-ISO 2602:1994 Statystyczna interpretacja wyników badań. Estymacja wartości średniej. Przedział ufności. Statistical interpretation of test results. Estimation of the mean. Confidence interval IDT ISO 2602:1980

PN-ISO 2854:1994 Statystyczna interpretacja danych. Techniki estymacji oraz testy związane z wartościami średnimi i wariancjami. Statistical interpretation of data. Techniques of estimation and tests relating to means and variances. EDT ISO 2854:1976

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.