Computer Simulation as an Effective Tool Supporting Decision-Making Processes in Air Defense
PDF

Keywords

computer simulation,
air defense,
command,
decision process,
simulator

How to Cite

RADOMYSKI, A., & CUR, K. (2019). Computer Simulation as an Effective Tool Supporting Decision-Making Processes in Air Defense. Safety & Defense, 5(1), 1-5. https://doi.org/10.37105/sd.35

Abstract

This article outlines the results of studies concerning supporting the decision-making process in air defense with the use of state-of-the art computer simulator. The simulator is intended to simulate air force operations and air defense in the air, and the simulated facilities are supposed to reflect real and hypothetical facilities. It allows us to conduct experiments with the use of models showing particular fragments of reality, which reduce information entropy characteristic of contemporary decision-making situations in air defense.

https://doi.org/10.37105/sd.35
PDF

References

A. Radomyski, Usprawnienia informacyjne w procesie dowodzenia obroną przeciwlotniczą, [in:] Wsparcie informacyjne obrony powietrznej, AON, Warszawa 2003.

A. Barczak, Komputerowa gra wojenna ogólnowojskowego związku taktycznego, Zeszyty Naukowe ASG, Warszawa 1984.

E. Kołodziński, Badanie skuteczności działania systemu obrony powietrznej metodą symulacji cyfrowej, Myśl Wojskowa, 1981.

P. Makowski, Metodyka zastosowania symulatora operacyjno-taktycznego działań powietrznych w dowodzeniu, AON, Warszawa, 2004.

R. Faure, J. Boss, A. le Garff, Badania operacyjne, PWN, Warszawa 1982.

A. Radomyski, Automatyzacja dowodzenia w wojskach obrony przeciwlotniczej. stan obecny i perspektywy rozwoju, AON, Warszawa 2008.

S. M. Jarmakow, Metoda Monte Carlo i zagadnienia pokrewne, PWN, Warszawa 1976.

R. Ruta, A. Mazurkiewicz, Modelowanie symulacyjne systemów eksploatacji, Radom 1991.

P. Makowski (ed.), Inforamtyczne i teleinformatyczne systemy wpsomagania dowodzenia siłami powietrznymi, AON, Warszawa 2007.

B. Zdrodowski, A. Glen, P. Makowski, Możliwości i ograniczenia w zastosowaniu symulacyjnych modeli działań powietrznych, AON, Warszawa 2004.

B. Zdrodowski, A. Glen, J. Zych, Projekt logicznego modelu symulatora operacyjno-taktycznego działań powietrznych, AON, Warszawa 2003.

A. Radomyski, Use of Computer Simulation in the Air Defense Command Process During Exercises, Scientific Journal Of Polish Naval Academy 2014 (lv) 4 (199).

W. Krzemiński, Operational-Tactical Simulator of Air Operations, Journal of KONBIN 2011, vol. 3.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.