Airbase as Defended Asset for Air Defense
PDF

Keywords

air defense
air base
air threats

How to Cite

KOŁATA, G. (2019). Airbase as Defended Asset for Air Defense. Safety & Defense, 5(1), 37-45. https://doi.org/10.37105/sd.41

Abstract

Lessons learnt during recent wars and conflicts indicate that the pivotal precondition for success is neutralization of aviation in the initial period of conflict. Eliminating aviation from combat allows us to gain advantage (superiority) in the air and provides convenient conditions for the conduct of combat activities by one’s own forces. One of the ways to achieve this objective is to destroy air bases with their aircraft, security potential and infrastructure, which is necessary for their operation and proper functioning. Under these conditions, air defense of the air base becomes particularly important. The complexity of the problem stems from the increased possibility of impact from the air and the significance of the air base in aviation operations. That is why it is worth looking at the air base from the point of view of air defense.

https://doi.org/10.37105/sd.41
PDF

References

A. Radomyski, K. Dobija, Podręcznik przeciwlotnika, AON 2014.

K. Dobija, Potrzeby doskonalenia systemu obrony powietrznej Polski z perspektywy ewolucji środków napadu powietrznego, w:

K. Czupryński, A. Glen, P Soroka (sc. ed.) System obrony powietrznej Polski, AON 2013.

B. Grenda, Bazy lotnicze w systemie bezpieczeństwa państwa, w: T. Zieliński (sc. ed.) Potęga powietrzna w systemie bezpieczeństwa

państwa, AON 2013.

S. Zajas, Użycie Sił Powietrznych we współczesnych operacjach, w: B. Grenda, J. Nowak (sc. ed.) Lotnictwo w doktrynach i konfliktach zbrojnych

XX i XXI wieku, AON 2012.

More in: W. Michalak, Dominacja w powietrzu i z powietrza, Zeszyty naukowe AON no. 3(92) 2013.

B. Grenda, Bazy lotnicze w systemie bezpieczeństwa państwa, w: T. Zieliński (sc. ed.) Potęga powietrzna w systemie bezpieczeństwa

państwa, AON 2013.

B. Zdrodowski, Podstawy obrony powietrznej, AON 1998.

Airfields, along with the entire infrastructure, are the military bases M. Sławiński, Dowodzenie bazą lotnictwa taktycznego, AON 2012.

A. Radomyski, Podstawy obrony powietrznej, AON 2015.

A. Radomyski, Podstawy obrony powietrznej, AON, Warsaw 2015.

M. Madej, Wojny Zachodu, Warsaw 2017.

Leksykon wiedzy wojskowej, Warsaw 1979.

W. Klimas, Maskowanie i ochrona przed bronią precyzyjnego działania, Myśl Wojskowa 2/1989.

R. Mańkowski, Logistyka Sił Powietrznych w świetle wymogów systemu operacyjnego, PWLiOP 3/1999.

F. Mroczko, Manewr – czynnik istotny dla oceny żywotności bojowej Sił Powietrznych, PWLiOP 12/1999.

J. Pawłowski, J. Marczak, Manewr w obronie, Myśl Wojskowa 4/1991.

E. Zabłocki, Siły Powietrzne w systemie obronnym państwa, Myśl Wojskowa 4/1991.

S. Czmur, Walka o panowanie w powietrzu, MON, Warsaw 1988.

M. Kopczewski, Z. Moszumański, Polska obrona przeciwlotnicza w latach 1920–1939, Pruszków 1996.

F. Mroczko, Manewr – czynnik istotny dla oceny żywotności bojowej Sił Powietrznych, PWLiOP 12/1998.

Source: https://www.defense24.pl/infrastruktura-lotnisk-wojskowych-gotowa- na-przyjecie-sil-nato [accessed: 10.08.2018]

Regulamin lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (RL-2012), DSP, Warsaw 2012.

P. Nita., A. Świątecki., P. Świątecki., Lotniska, ITWL, Warsaw 1999.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji lotniskowego systemu elektroenergetycznego, syg. Lot 1709/76 MON.

J. Nowak, B. Grenda, Ochrona i obrona lotniska wojskowego, praca naukowo-badawcza, AON 2015.

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warsaw, AON 1996.

The data presented based on the data obtained from: URL http://eng. mil.ru/, http://www.scramble.nl/ and https://www.defense24.pl/nowy-ros

yjski-bombowiec-strategiczny-pak-da i https://www.defense24.pl/pak-darosyjski- bombowiec-nowej-generacji [accessed: 22.08.2018]

Source: https://www.defense24.pl/produkcja-rosyjskich-smiglowcow-mi- 26t2-ruszy-w-2015-roku-przeniosa-20-ton [accessed: 22.08.2018]

Source: http://www.magnum-x.pl/artykul/ruszylaprodukcjaseryjnaka52 and https://pl.wikipedia.org/wiki/Ka-52 [accessed: 22.08.2018]

A. Radomyski, Współczesne zagrożenia powietrzne. Kontekst teoretyczny i praktyczny [in] ed. A. Radomyski, Podstawy obrony powietrznej, AON, Warsaw 2015.

Prepared on the basis of the article by A. Gwiazda, Nowe wojny za pomocą dronów, http://geopolityka.org/analizy/adam-gwiazda-nowe-wojny- za-pomoca-dronow, http://biznesalert.pl/kreml-pracuje-nad-dronamiwspomagajacymi- artylerie/

M. Marszałek, Naziemny komponent Sił Powietrznych RP w Obronie Powietrznej NATO, AON, Warsaw 2001.

J. Brzezina, Z. Chojnacki, Bezzałogowe statki powietrzne w ostatnich konfliktach, „Przegląd Sił Powietrznych”, 2008, no. 9.

A. Dąbrowski, Broń rakietowa a bezpieczeństwo Polski, Przegląd Sił Zbrojnych no. 5/2014., Warsaw 2014.

According to the opinion presented by the team led by J. Pietrasiński during the conference “Air defense in the state security system”, the

M723M rocket, thanks to its ability to perform the correction of the flight path, should be included in the group of cruise missiles and not ballistic

missiles. See. J. Pietrasieński et al., Współczesne rakietowe manewrujące środki napadu powietrznego,[in:] A. Radomyski (sc. ed.), Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa, AON, Warsaw 2016.

http://www.konflikty.pl/aktualnosci/wiadomosci/rosja-zwiekszy-liczbe-pociskow-manewrujacych/

K. Dobija, Współczesne militarne zagrożenia powietrzne i metody ich oceny, Zeszyty Naukowe AON nr 2(95), Warsaw 2014.

Prepared on the basis of data from the Embassy of Israel in Warsaw, http:// embassies.gov.il/warsaw/newsAndEvents/Pages/2014/2014-07-Izrael- pod-ostrza%C5%82em.aspx [accessed: 22.08.2018]

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.