On Security Education in Poland. The Essence and Content of the Subject of Education
PDF

Keywords

education
security
security education
civil defense course

How to Cite

URYCH, I. (2019). On Security Education in Poland. The Essence and Content of the Subject of Education. Safety & Defense, 5(2), 22-27. https://doi.org/10.37105/sd.52

Abstract

The purpose of this article is to highlight the essence and content of teaching this subject, which was introduced in Polish schools on 1 September 2009. To achieve this goal, the importance of education and, specifically, security education is discussed. The essence of security education is then presented, and it replacing the currently implemented defense adaptation is explained. Subsequently, the educational content of security education was discussed. The aim of the study was based on theoretical research methods such as analysis, synthesis, comparison, and inference.
The conclusion encourages further reflection on this subject because education is an important area for ensuring security; hence, education in security from pre-school education to adult education can be found in Polish education. The tendency toward change testifies to broader cognitive perspectives, especially in the area of personnel and structural security of individuals and social groups. It also testifies to the understanding of the essence and importance of education itself.

https://doi.org/10.37105/sd.52
PDF

References

Bachmann, S. D., 2012. Hybrid threats, cyber warfare and NATO’s comprehensive approach for countering 21st century threats – mapping the new frontier of global risk and security management. [online]. Amicus Curiae. Available from: https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1989808.

Domalewska, D. and Żakowska, M., 2019. Immigrant integration policy and practices in Poland, Security and Defence Quarterly, 25(3), 3–14. https://doi.org/10.35467/sdq/108988

Domalewska, D., 2018. Approaches to studying across culturally contrasting groups: Implications for Security Education. Security and Defence Quarterly, 16(3), 3–19. https://doi.org/10.35467/sdq/103181

Drabik, K., 2018. The subjective dimension of security education, Security and Defence Quarterly, 21(4), 23–37.

Hargreaves, A., 2003. Teaching in the knowledge society. Education in the Age of Insecurity. Columbia: Columbia University Press.

Anon, n.d., Ministry of Science and Higher Education [online]. Available from: http://www.men.gov.pl.

Igbuzor, O., 2011. Peace and security education: A critical factor for sustainable peace and national development. International journal of peace and development studies, 2 (1), 1–7.

Kaliński, M., 2000. Kształcenie wojskowe młodzieży. Stan obecny i perspektywy, Poglądy i Doświadczenia. Zeszyty Naukowe WSO im. T. Kościuszki, 4.

Kaliński, M., 2005. Tradycje i współczesność przysposobienia wojskowego młodzieży szkolnej. Toruń : Adam Marszałek.

Kitler, W., 2006. Istota bezpieczeństwa narodowego. In B. Wiśniewski, W. Fehler, eds, Edukacja obronna społeczeństwa. Bialystok: NWSP.

Kunowski, S., 1993. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warsaw: Wydawnictwo Salezjańskie.

Loranty, K. 2012. Wizja człowieka a edukacja dla bezpieczeństwa. In: A. Piotrowski, ed. Edukacja dla bezpieczeństwa. Media a bezpieczeństwo. Edukacyjne konteksty bezpieczeństwa. p. 425, Poznań : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa.

Makowski, P., 2012. Komentarz do podstawy programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. In Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. MEN.

Millet, R. L. and Perez, O. J., 2005. New threats and old dilemmas: Central America’s armed forces in the 21st century. Journal of political and military sociology, 33 (1), 59–65.

Okoń, W., 2004. Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa : Żak.

Pieczywok A., 2018. Security education in dangerous time, Security and Defence Quarterly, 21(4), 7–22.

Pieczywok, A., 2011. Bezpieczeństwo jako kategoria i wartość edukacyjna człowieka, National Defence University Scientific Quarterly, 2(83), 466–467.

Pieczywok, A., 2012. Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności. p. 65, 67, 167–179. Warszawa : AON.

Pokruszyński, W., 2010. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki. Józefów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Eurregionalnej.

Regulation of the Minister of National Education of 14 February 2017 on the core curriculum of pre-school education and the core curriculum of general education for primary school, including moderate or severe school-aged pupils, general education for the industry- level school, general education for special education and apprenticeship school for post-secondary school, Dz.U. from February 24, 2017, item 356.

Regulation of the Minister of National Education of 28 March 2017 on framework teaching plans for public schools, OJ from March 31, 2017, pos. 703.

Rubacha, K., 2005. Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin. In Z. Kwiciński, B. Śliwierski, eds. Pedagogika vol.1. Warszawa : PWN.

Rudnicki, B., 1994. Edukacja dla bezpieczeństwa i jej interpretacja. In R. Stępień, eds. Edukacja dla bezpieczeństwa. Warszawa : AON.

Siegel, F., 2015. Countering 21st century social-environmental threats to growing global populations. New York: Springer.

Siuda, T., 1996. Kształcenie obronne w systemie oświatowym. In R. Stępień, ed, Modelowy system edukacji obronnej społeczeństwa RP. Diagnoza. p. 198. Warszawa : AON.

Siuda, T., Zaczek-Zaczyński, K., 1994. Edukacja obronna. In R. Stępień, ed. Współczesne zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa. p. 98–99. Warszawa : AON.

Skrabacz, A., 2012. Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Warszawa : Elipsa.

Słoma, J., 2012. Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Warszawa : Nowa Era.

Stępień, R., ed., 1994. Edukacja dla bezpieczeństwa, materiały z konferencji naukowej 23–24 maja 1994r. Warszawa: AON.

Stępień, R., ed., 1999. Współczesne zagadnienia edukacji dla bezpieczeństwa. Warszawa : AON.

Tomaszkiewicz, S., Kaczmarek, A., and Samól, J., 2012. Edukacja dla bezpieczeństwa. Poznań : eMPi².

Urych, I., 2013. Nowe wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa – aktywność fizyczna „lekarstwem” na wybrane zagrożenia czasu pokoju w XXI wieku, National Defence University Scientific Quarterly, 4(93), 384–407.

Waever, O., 2008. The changing agenda of societal security. In H. G. Brauch, H G Brauch; Ú. Oswald Spring, C. Mesjasz, J. Grin, P. Dunay, N. C. Behera, B. Chourou, P. Kameri-Mbote, P. H. Liotta,

eds., Globalization and environmental challenges. Berlin: Springer.

Wiśniewski R., 2011. Ewolucja celów wychowania obronnego a świadomość społeczna. In M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, eds. Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie vol. II. Gdynia: WSAiB.

Wiśniewski R., 2017. Edukacja patriotyczna młodzieży. Współczesne postrzeganie bezoieczeństwa. Chełmno: Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Wodak, R., 2009. Discursive construction of national identity. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Żakowska, M. 2018. Konflikt zbrojny jako element edukacji dla bezpieczeństwa – dylematy definicyjne. In I. Urych, ed. Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie. Warsaw: ASzWoj.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.