Introduction to Reliability Tests of Unmanned Aircraft Used in the Armed Forces of the Republic of Poland
PDF

Keywords

reliability
safety
unmanned aerial vehicles

How to Cite

Michalska, A. (2019). Introduction to Reliability Tests of Unmanned Aircraft Used in the Armed Forces of the Republic of Poland. Safety & Defense, 5(2), 54-61. https://doi.org/10.37105/sd.57

Abstract

The paper is a theoretical introduction to the reliability tests of unmanned aerial vehicles used in the Polish armed forces. The purpose of the article is to determine the type/model of the unmanned aircraft in the service in the Polish Armed Forces, which results from the conducted reliability tests will be the basis for generalizing them to the largest group for the subsequent research. In order to achieve the assumed goal, the author, first, reviewed the terms and definitions describing the subject of the study. The trends occurring in the description of the examined subject-matter were recognized. Then, the typologies and classifications of unmanned aerial vehicles were analyzed on the basis of Polish and international sources, as well as normative documents. The last part of the paper comprises of a comparison of tactical and technical data of unmanned aerial vehicles used by the Polish Armed Forces.

https://doi.org/10.37105/sd.57
PDF

References

AAP-6. (2011) Słownik terminów i definicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowane w NATO, Agencja Standaryzacyjna NATO, Bruksela.

Becmer D. (2007), Bezzałogowe systemy latające klasy I-II w przyszłym systemie walki, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1 (143).

Adamski M., Rajchel J. (2013), Bezzałogowe Statki Powietrzne, Część I, Charakterystyka i wykorzystanie, WSOSP, Dęblin.

Anusiewicz J. (1994), Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki,: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Brzezina J. M. (2013), Atak dronów, Wojskowy Instytut Wydawniczy. Warszawa.

Caswell G., Dodd E. (2014), Improving UAV Reliability, Beltsville.

Cwojdziński L. (2014), Bezzałogowe systemy walki. Charakterystyka, wybrane problemy użycia i eksploatacji, Wydawnictwo WAT, Warszawa.

Goetzendorf‐Grabowski T., Frydrychewicz A, Goraj Z., Suchodolski S.(2006), MALE UAV design of an increased reliability level, „Aircraft Engineering and Aerospace Technology”.

Gregorski M. (2017), Regulacje dotyczące bezzałogowych statków powietrznych w prawie Unii Europejskiej w kontekście międzynarodowym, „Studia Europejskie”, 2/2017.

ICAO (2011), Unmanned Aircraft Systems (UAS), Cir.328.AN/190, Montreal.

ICAO RPAS Concept of Operations,(n.d.) dokument PDF.

Jane`s Airport Review (2007), volume19, issue 2.

Karpowicz j., Kozłowski K. (2003), bezzałogowe statki powietrzne i miniaturowe aparaty latające AON, Warszawa.

Martin J. Dougherty, (2016) Drony, Ilustrowany przewodnik po bezzałogowych pojazdach powietrznych i podwodnych, Bellona, Warszawa.

Maziar A. (n.d.), Aeronautical Engineering, Classification of unmanned aerial vehicles, Mech Eng 3016.

Michalska A., Michalski M.(2017), Protection against drone activity, Security Forum, Volume 1 (2017), No. 1, Dąbrowa Górnicza.

Ministerstwo Infrastruktury,(2019) Polski Instytut Ekonomiczny, Biała Księga Rynku Bezzałogowych statków Powietrznych, Warszawa.

Ocena stanu realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2013–2022, 2017–2026 i 2021–2035 wg. stanu na dzień 13 października 2019.

Petritoli E., Leccese F., Ciani L. (2017), Reliability assessment of UAV systems, [in:] 2017 IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace), Italy.

Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013–2022. (n.d.) Program operacyjny rozpoznania obrazowego oraz satelitarnego.

Popularna Encyklopedia Powszechna (2002), t. 10, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa.

Prawo lotnicze (2002), Art. 2 Pkt 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych z późniejszymi zm. (Dz. U. 2018 poz 1040)

Wydawnictwo Nowa Technologia Wojskowa (2006), sierpień 2006, Wydawnictwo Magnum-X, Warszawa.

Wydawnictwo Nowa Technologia Wojskowa (2007), sierpień 2006, Wydawnictwo Magnum-X, Warszawa.

Załącznik do obwieszczenia nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 listopada 2016 r. „przepisy ruchu lotniczego”.

FLYEYE (n.d.): http://www.reutechcomms.com/flyeye

BOTLINK (n.d.): https://www.botlink.com

ICAO (n.d.): https://www.ICAO.int

DZIENNIK ZBROJNY (n.d.): www.dziennikzbrojny.pl

WB GROUP (n.d.): https://www.wbgroup.pl/produkt/bezzalogowy-system-powietrzny-klasy-mini-flyeye

AERONAUTICS (n.d.): https://aeronautics-sys.com/

ORBITER (n.d.): https://www.israeli-weapons.com/weapons/aircraft/ uav/orbiter/Orbiter.html

GOOGLE TRENDS (n.d.): http://www.google.trends.com

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.