(1)
Usewicz, T.; Czekaj, A.; Bartoszek, W. Military Mobility. sd 2022, 8, 15-22.