Usewicz, T., Czekaj, A., & Bartoszek, W. (2022). Military Mobility. Safety & Defense, 8(1), 15-22. https://doi.org/10.37105/sd.173