COVID-19 and the Politics of Russia and Saudi Arabia
PDF

Keywords

oli prices
COVID-19

How to Cite

Kozicki, B., Mitkow, S., & Jaśkiewicz, P. (2021). COVID-19 and the Politics of Russia and Saudi Arabia. Safety & Defense, 7(3), 22-31. https://doi.org/10.37105/sd.133

Abstract

The aim of the study is an attempt to examine the impact of oil prices on the politics of Russia and Saudi Arabia in terms of economic security. The research covers the period from 01.02.2000 to 10.03.2020. The study uses qualitative and quantitative methods to measure the effectiveness of Russia's influence in Saudi Arabia. The research began with a multidimensional comparative analysis and evaluation of data on the price of one barrel of crude oil in the world on a daily basis in the period 2000-2020 in terms of the impact of the COVID-19 pandemic and the politics of Russia and Saudi Arabia. The considered data obtained from the website www.eia.gov was grouped and specified in order to discover the regularities governing them. Then, advanced research tools were used to analyze and evaluate them dynamically in the form of categorized box-plot charts. The conclusion of the research is that low prices of crude oil per barrel over a long period of time may be a reason for the emergence of the global financial crisis. As a result, Russia suffers financial losses. Overcoming the crisis requires signing international agreements which are hampered due to the own interests of the leaders of world economies: the United States, China and Russia.

https://doi.org/10.37105/sd.133
PDF

References

Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S., & Dornbusch, R. (2014). Makroekonomia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Bielawski, R., Gornikiewicz, M., Magierski, M., Kubiak, M. & Niewiada, O. (2020). Geopolitical Strategy of the Russian Federation in Relation to the Epicenter of the Visegrad Group on the Example of Poland in the COVID-19 Pandemic. European Research Studies Journal, XXIII (Special Issue 3), 27–32. https://doi.org/10.35808/ersj/1850.

Bieliszczuk, B. (2020.04.08). Załamanie cen ropy naftowej – konsekwencje gospodarcze i polityczne. Biuletyn. https://pism.pl/publikacje/Zalamanie_cen_ropy_naftowej___konsekwencje_gospodarcze_i_polityczne, (access: 21.05.2021).

Grochot A. (2020.01.28). Koronawirus. Co trzeba zrobić, kiedy zauważymy u siebie objawy?, https://twojezdrowie.rmf24.pl/choroby/news-koronawirus-co-trzeba-zrobic-kiedy-zauwazymy-u-siebie-objawy,nId,4294520#crp_state=1, (access: 10.03.2020).

Kozicki, B., Tomaszewski, J., Brzeziński, M. (2019.10.02). The forecasting of freight transportation in terms of rail transport security in Poland for 2019. Transport Means - Proceedings of the International Conference, 1397–1404. https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-2019-Part-3.pdf.

Koziej, S. (2009). Podstawy bezpieczeństwa. AON.

Luszniewicz, A. (2003). Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Łuniewska, M., Tarczyński, W. (2006). Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN.

Makridakis, S.G., Wheelwright, S.C., Hyndman, R.J. (1998). Forecasting methods and applications. John Wiley and Sons.

Marszałkowski, M. (2020.04.29). Ile naprawdę kosztuje ropa rosyjska? (ANALIZA). https://biznesalert.pl/rosja-rosnieft-ropa-opec-porozumienie-naftowe-urals-wydobycie-energetyka/, (access: 21.05.2021).

Matuka, A. (September 2020). COVID-19 Outbreak and US Economic Policy Uncertainty: An ARDL Approach. SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3685346.

Mohamed, T. (2020.03.10). Just a plaster on a deep wound': Stocks, oil, and bond yields rebound after Trump teases coronavirus relief. https://markets.businessinsider.com/news/stocks/stocks-oil-bond-yields-rally-trump-signals-coronavirus-relief-2020-3-1028979948, (access: 5.03.2020).

Owsiak, S. (2015). Finanse. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Pokruszyński, W. (2012). Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.

Satomi, E., et al. (April 2020). Alocação justa de recuros de saúde escassos diante da pandemia de COVID-19 Considerações éticas, Einstein (São Paulo 18(2):1-5. https://journal.einstein.br/article/fair-allocation-of-scarce-medical-resources-during-covid-19-pandemic-ethical-considerations/.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. (2020.03.18). COVID-19 na terenie Federacji Rosyjskiej, https://www.gov.pl/web/rosja/covid-19-na-terenie-federacji-rosyjskiej, (access: 25.06.2020).

Trocki, M. (2013). Ocena projektów – koncepcje i metody. Oficyna Wydawnicza SGH.

U.S. Energy Information Administration. (2020.03.05). https://www.eia.gov/, (access: 5.03.2020).

Wnukowski, D., Wąsiński, M. (2020.04.20). Skutki pandemii COVID-19 dla gospodarki światowej. Biuletyn. https://www.pism.pl/publikacje/Skutki_pandemii_COVID19_dla_gospodarki_swiatowej (access: 27.08.2020).

Zagdański, A., Suchwałko, A. (2016). Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R. Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., et al. (2020.01.24). A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. New England Journal of Medicine. 383(8), 727-733. https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2001017.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.