Impact of New Technologies on Developing Aviation Safety Training
PDF

Keywords

education
new technology
safety aviation
safety training
SWOT analysis
VR

How to Cite

Żmigrodzka, M. (2023). Impact of New Technologies on Developing Aviation Safety Training. Safety & Defense, 9(2), 27-33. https://doi.org/10.37105/sd.207

Abstract

Aviation safety training requires meticulous procedures and constant updating. The development of new technologies in aviation makes it possible to visualize difficult situations and transfer them to various types of simulations. It is theorized that, in addition to basic textbooks, a trainee is able to absorb more material in less time thanks to new tools such as virtual reality. The purpose of this article is to compare the level of training in the traditional mode and with the use of a VR lab. The research methods presented in this article are in line with the discipline of security sciences, which arises from the social need to learn about the reality around us. Observations made in a study conducted on a group of students provided answers about the opportunities and threats that VR applications introduced in the training system.

https://doi.org/10.37105/sd.207
PDF

References

Bryson, S. (2013). Virtual Reality: A Definition History – A Personal Essay. Arxiv.org. https://doi.org/10.48550/arXiv.1312.4322

Dobricki, M., Kim, K. G., Coppi, A. E., Dillenbourg, P., & Cattaneo, A. (2021). Perceived educational usefulness of virtual-reality work situation depends on the spatial human-environment relation. Association for Learning Technology.

Hsin-Yi Ch., Theerapong B., Jyh-Chong L., Guo-Li Ch., Kun-Hung Ch., Silvia Wen-Yu L., & Chin-Chung T. (2022). Ten years of augmented reality in education: A meta-analysis of (quasi-) experimental studies to investigate the impact. Computers & Education, 191. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104641

Korinth, B. (2018). Przyszłość rzeczywistości wirtualnej w branży turystycznej: analiza SWOT. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, 13(1), 67–79.

Kostur–Balcerzak, K., & Żmigrodzka, M. (2015). Bezpieczeństwo w obsłudze pasażerów w transporcie lotniczym. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Powietrznych.

Pająk, E., Dudziak, A., Górski, F., & Wichniarek, R. (2011). Techniki przyrostowe i wirtualna rzeczywistość w procesach przygotowania produkcji. Promocja 21.

Robles–De-Torre, G. (2008). Principles of Haptic Perception Virtual Environments. In M. Grunwald (Ed.), Human Haptic Perception (pp. 363–379). Birkhauser Verlag.

Roguski, J., Chmielewski, M., & Wantoch-Rekowski, R. (2016). Zastosowanie symulacji wirtualnej do szkolenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania obiektu na przykładzie terminalu lotniczego. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 43(3). https://doi.org/10.12845/bitp.43.3.2016.15

Rypulak, A., & Kuźmicz, S. (2018). Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości do praktycznego szkolenia personelu lotniczego. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 19(6). https://doi.org/10.24136/atest.2018.159

Strange, A. (2021). NASA AR Launches, Smartglasses Showdown, Vuzix Secret Lab, Magic Leap Turns the Corner. Next Reality. http://next.reality.news/news/market-reality-nasa-ar-launches-smartglasses-showdown-vuzix-secret-lab-magic-leap-turns-corner-0384878/

Szybicki, D., & Pietruś, P. (2020). Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w projektowaniu stacji zrobotyzowanych. Pomiary Automatyka Robotyka, 24(2). https://doi.org/10.14313/PAR_236/63

Zhang, Y. (2020). Virtual Reality in ESL Teacher Training: Practical Ideas. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 16(1). https://doi.org/10.37120.ijttl.2020.16.1.03

Żmigrodzka, M. (2017). Techniki wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 26(4). https://doi.org/ 10.14611/minib.26.12.2017.06

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.