Rola gazu w bezpieczeństwie energetycznym Polski
PDF

Keywords

natural gas
shale gas
energy safety

How to Cite

Tomczyk, M., & Kościelecki, T. (2016). Rola gazu w bezpieczeństwie energetycznym Polski. Safety & Defense, 2(1), 39-53. https://doi.org/10.37105/sd.29

Abstract

Natural gas is becoming an increasingly important energy resource in the world and gas markets are among the fastest-changing segments of the global trade in fossil fuels. Poland currently obtains natural gas from its own gas fields and through imports. The study shows how it looks Polish energy security. It was also shown that it is necessary to increase the technical possibilities of obtaining gas (LNG terminal), and the clear determination of the size of unconventional gas resources in Poland.

https://doi.org/10.37105/sd.29
PDF

References

Malinowski Dariusz, Andrzej Wanok Potentat przez wyzwaniem, Nowy Przemysł nr 9 (125),wrzesień 2008

Riedel Rafał, Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnej securitologii (w:) Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, red. P. Mickiewicz, P. Sokołowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010,

Wandzik Andrzej, Gaz jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Warszawa 2008

Lewandowska Maria, Gaz spotowy, czyli żaden. Jak doszło do afery z Euralem?, „Nafta & Gaz Biznes”, grudzień 2003.

http://infolupki.pgi.gov.pl/

http://tozalezy.pl/

http://weglowodory.pl/

http://weglowodory.pl/

http://wyborcza.biz/Energetyka/

http://wydawnictwo.inzynieria.com/

http://www.egospodarka.pl/

www.eia.gov

http://www.pb.pl/

http://www.polskatimes.pl/

http://www.rmf24.pl/

http://www.rurociagi.com/

http://www.ure.gov.pl/

http://ziemianarozdrozu.pl/

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.