Unmanned Aircraft Systems in Crisis Management in Poland After 2007
PDF

Keywords

unmanned aircraft systems
crisis management
safety
Poland

How to Cite

Krasiński, W. (2020). Unmanned Aircraft Systems in Crisis Management in Poland After 2007. Safety & Defense, 6(2), 42-50. https://doi.org/10.37105/sd.79

Abstract

This article discusses the employment of unmanned aircraft systems in crisis management in Poland after 2007. The conceptual framework and organization of crisis management in Poland is presented as an introduction to further discussion. This article then analyses capabilities of various categories of unmanned aircraft systems taking into account specific requirements of crisis management. This article also points  at preliminary lessons learned from employment of unmanned aircraft systems for crisis management in Poland in recent years. Due attention is paid to missions and the organization of employment of unmanned aircraft systems in crisis management operations. Perspectives of employing unmanned aircraft systems in crisis management are presented in the final part of the article.

https://doi.org/10.37105/sd.79
PDF

References

Borkowski, R., (2018). Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka. Ratownictwo i medycyna katastrof w reagowaniu kryzysowym, Kwartalnik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, No. 2 (XXXI), p. 125.

BRD24, Polska policja kupiła dorny za blisko 6 mln zł. 19.12.2019. http://www.brd24.pl/spoleczenstwo/polataja-nad-kierowcami-polska-policja-kupila-drony-za-blisko-6-mln-zl/, 30.05.2020.

Cieślak, E., Zieliński, T., Grenda, B., Rosłan, G., Żyłka, D., Kuptel, A., Markiewicz, T., Marud, W., (2014). Operacyjne aspekty rozwoju i wykorzystania bezzałogowych systemów powietrznych w Polsce, Akademia Obrony Narodowej, p. 10.

Duszczyk, M., Cyfrowa rp.pl, Polski latający termometr pomoże w walce z koronawirusem, 26.04.2020. https://cyfrowa.rp.pl/technologie/46341-latajacy-termometr-pomoze-w-walce-z-wirusem, 31.05.2020.

Duszczyk, M., Cyfrowa rp.pl, Pandemia przyśpieszyła rewolucję w przestrzeni powietrznej w naszym kraju. Drony będą przewozić testy na Covid-19, dezynfekować przystanki autobusowe czy… mierzyć temperature przechodniów. 26.04.2020.

https://cyfrowa.rp.pl/technologie/46341-latajacy-termometr-pomoze-w-walce-z-wirusem, 31.05.2020.

Gromek, P., (2017). Państwowa Straż Pożarna a zarządzanie kryzysowe. Ujęcie strukturalne, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, No 63/3/2017, p. 32.

Kostur, K., Żmigordzka M., Balcerzak T., Bezzałogowe statki powietrzne w ochronie przeciwpożarowej. (2019). https://www.eumed.net/rev/rednma/36/aerial-vehicles.html, 31.05.2020, p. 42-43 , 58-60.

Kozubal, M., Radar Wojsko Polskie, Bezzałogowce szukają źródeł ognia. 23.04.2020. https://www.rp.pl/RADAR-Wojsko-Polskie/304239939-Bezzalogowce-szukaja-zrodel-ognia.html, 28.04.2020.

Michailiuk, B., (2015). Miejsce ochrony ludności i ratownictwa w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, „Zeszyty Naukowe WSEI”, seria: Administracja, No 5 (1), p. 285.

Mieszała, T., Straż Wrocław, Ćwiczenia taktyczno-bojowe ,,ODRA-2018”. (2018). http://straz.wroclaw.pl/cwiczenia-taktyczno-bojowe-odra-2018/, 29.04.2020.

Pansa, PansaUTM. https://www.pansa.pl/pansautm/, 26.05.2020.

Półka, M., Ptak, Sz., Kuziora, Ł., The use of UAV’s for search and rescue operations. (2017). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817326759, 01.06.2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.06.129, p. 2.

Rachwalska, M., InfoSecurity24, Do kogo trafią strażackie drony?. 4.06.2019. https://www.infosecurity24.pl/komenda-glowna-psp-rozdziela-drony, 27.04.2020.

RCB, Act of 26 April 2007 on Crisis Management. https://rcb.gov.pl/wp-content/uploads/WERYF_-ACT_Crisis_Management_English-1.pdf, 31.05.2020.

Salmoral, G., Rvias Cascado, M., Muthusamy, M., Butler, D., Menon, P.P., Leinster, P., Guidelines for the Use of Unmanned Aerial Systems in Flood Emergency Response. (2020). https://www.mdpi.com/2073-4441/12/2/521/htm, 01.06.2020. DOI: https://doi.org/10.3390/w12020521, pp. 2 - 17.

Sienkiewicz-Małyjurek, K., Krynojewski, F. R., (2010). Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Wydanie II, Difin SA Warszawa, p. 51.

Spartaqs, Zagraniczne media o locie transportowym Dronoida HERMES V8MT pomiędzy warszawskimi szpitalami. 28.05.2020. http://spartaqs.com/media-o-nas-cat/zagraniczne-media-o-locie-transportowym-dronoida-hermes-v8mt-pomiedzy-warszawskimi-szpitalami/, 31.05.2020.

Świat Dronów, Systemy bezzałogowe grupy WB w walce z koronawirusem. (2.04.2020a). http://www.swiatdronow.pl/systemy-bezzalogowe-grupy-wb-w-walce-z-koronawirusem, 29.04.2020.

Tuśnio, N., Nowak, A., (2016). Bezzałogowe statki powietrzne w działaniach Państwowej Straży Pożarnej – propozycja dedykowana dla Państwowej Straży Pożarnej. Zeszyty Naukowe SGSP 2016, no 58 (vol. 1)/2/2016, pp. 119-120.

Urząd Lotnictwa Cywilnego. (2013). Zespół do spraw bezzałogowych statków powietrznych, Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce. Warszawa, p. 2.

Włodarski, A. J., (2018). Współdziałania międzyorganizacyjne w ochronie ludności (ujęcie retrospektywne). Szkoła Główna Służby Pożarniczej, p. 66.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.