Nowa Redaktor Naczelna Safety&Defense

Miło nam poinformować, że Redaktorem Naczelnym naszego czasopisma Safety&Defense została Pani prof. nadzw. dr hab. Justyna LIPIŃSKA z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w prowadzeniu czasopisma naukowo – technicznego Safety&Defense.

LOGISTYKA LOTNICTWA 2017 Teoria i Praktyka – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Serdecznie zapraszamy na  III Międzynarodową Konferencję Naukową p.t: LOGISTYKA LOTNICTWA 2017 Teoria i Praktyka organizowaną przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć innowacyjnych w logistyce lotnictwa wojskowego oraz cywilnego GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI Logistyka lotnictwa wojskowego oraz cywilnego; Zabezpieczenie…

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych objęło honorowy patronat nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo – Techniczną Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych!

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych objęło honorowy patronat nad II Międzynarodową Konferencją Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Kolejny tytuł zawodowy naszych kolegów!

W dniu 13.04.2017 r. nasi koledzy związani z czasopismem Safety&Defense  oraz z firmą Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Pan mgr inż. Bogumił KRAWIECZYŃSKI oraz y Pan dr inż. Adam BARYŁKA uzyskali kolejny tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta. Promotorem prac dyplomowych kolegów był Pan doc. dr inż. arch. Artur Buława – Gabryszewski. Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów…

Nowy członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji – redaktor naczelny czasopisma Rzeczoznawca, mgr inż. Krzysztof Niczyporuk

Miło nam poinformować, że do Komitetu Organizacyjnego Konferencji Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych dołączył redaktor naczelny czasopisma Rzeczoznawca, dyrektor i koordynator prac realizowanych przez Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa – kolega mrg inż. Krzysztof NICZYPORUK.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – patronat medialny czasopisma „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”

Z radością informujemy, że dr inż. Andrzej Grzebielec, redaktor naczelny czasopisma „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”, wyraził zgodę na sprawowanie przez to czasopismo Patronatu Medialnego nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.

Polecamy nowość Oficyny Wydawniczej Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją wydawnictwa Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, autorstwa Pana dr. inż. Adama Baryłki, pt.: „Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji”.   Autor w ramach wieloletniej działalności w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego  uczestniczył w dokonywaniu licznych okresowych kontroli w zakresie wielu rodzajów obiektów budowlanych oraz weryfikował kilkaset protokołów z okresowych kontroli…

Siódmy Rektor w Komitecie Naukowym II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej

Mamy zaszczyt poinformować, że zaproszenie do udziału w Komitecie Naukowym II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznychˮ organizowanej przez Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego przyjął: Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht