LOGISTYKA LOTNICTWA 2017 Teoria i Praktyka – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Serdecznie zapraszamy na  III Międzynarodową Konferencję Naukową p.t: LOGISTYKA LOTNICTWA 2017 Teoria i Praktyka organizowaną przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć innowacyjnych w logistyce lotnictwa wojskowego oraz cywilnego GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI Logistyka lotnictwa wojskowego oraz cywilnego; Zabezpieczenie…

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych objęło honorowy patronat nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo – Techniczną Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych!

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych objęło honorowy patronat nad II Międzynarodową Konferencją Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Kolejny tytuł zawodowy naszych kolegów!

W dniu 13.04.2017 r. nasi koledzy związani z czasopismem Safety&Defense  oraz z firmą Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Pan mgr inż. Bogumił KRAWIECZYŃSKI oraz y Pan dr inż. Adam BARYŁKA uzyskali kolejny tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta. Promotorem prac dyplomowych kolegów był Pan doc. dr inż. arch. Artur Buława – Gabryszewski. Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów…

Nowy członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji – redaktor naczelny czasopisma Rzeczoznawca, mgr inż. Krzysztof Niczyporuk

Miło nam poinformować, że do Komitetu Organizacyjnego Konferencji Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych dołączył redaktor naczelny czasopisma Rzeczoznawca, dyrektor i koordynator prac realizowanych przez Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa – kolega mrg inż. Krzysztof NICZYPORUK.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – patronat medialny czasopisma „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”

Z radością informujemy, że dr inż. Andrzej Grzebielec, redaktor naczelny czasopisma „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”, wyraził zgodę na sprawowanie przez to czasopismo Patronatu Medialnego nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.

Polecamy nowość Oficyny Wydawniczej Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją wydawnictwa Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, autorstwa Pana dr. inż. Adama Baryłki, pt.: „Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji”.   Autor w ramach wieloletniej działalności w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego  uczestniczył w dokonywaniu licznych okresowych kontroli w zakresie wielu rodzajów obiektów budowlanych oraz weryfikował kilkaset protokołów z okresowych kontroli…

Siódmy Rektor w Komitecie Naukowym II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej

Mamy zaszczyt poinformować, że zaproszenie do udziału w Komitecie Naukowym II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznychˮ organizowanej przez Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego przyjął: Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht  

Wydział Logistyki WAT Patronem Honorowym Konferencji

Uprzejmie informujemy, że władze Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej wyraziły zgodę na objęcie Patronatu Honorowego nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.