II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – patronat medialny czasopisma „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”

Z radością informujemy, że dr inż. Andrzej Grzebielec, redaktor naczelny czasopisma „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna”, wyraził zgodę na sprawowanie przez to czasopismo Patronatu Medialnego nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.

Polecamy nowość Oficyny Wydawniczej Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją wydawnictwa Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego, autorstwa Pana dr. inż. Adama Baryłki, pt.: „Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji”.   Autor w ramach wieloletniej działalności w Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego  uczestniczył w dokonywaniu licznych okresowych kontroli w zakresie wielu rodzajów obiektów budowlanych oraz weryfikował kilkaset protokołów z okresowych kontroli…

Siódmy Rektor w Komitecie Naukowym II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej

Mamy zaszczyt poinformować, że zaproszenie do udziału w Komitecie Naukowym II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznychˮ organizowanej przez Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego przyjął: Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht  

Wydział Logistyki WAT Patronem Honorowym Konferencji

Uprzejmie informujemy, że władze Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej wyraziły zgodę na objęcie Patronatu Honorowego nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT przyjmuje Patronat Honorowy nad Konferencją

Pragniemy przekazać, że Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (WAT)  za zgodą Dziekana Pana prof. dr. hab. inż. Adama Stolarskiego przyjmuje Patronat Honorowy nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.  

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa obejmuje Patronat Honorowy nad Konferencją

Z przyjemnością informujemy, że Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa będzie sprawować Patronat Honorowy nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.  

Warszawski Dom Technika NOT Patronem Honorowym Konferencji

Z radością zawiadamiamy, że za zgodą Pana Prezesa mgr. inż. Jerzego Rożka, Warszawski Dom Technika Naczelnej Organizacji Technicznej będzie sprawować Patronat Honorowy nad II Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”.  

Rektorzy uczelni wyższych w Komitecie Naukowym II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej

Miło nam poinformować, że zaproszenie do udziału w Komitecie Naukowym II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznychˮ organizowanej przez Oddział Warszawski SIMP oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego przyjęli: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Białostockiej Pan prof. dr hab. inż. Lech Dzienis Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży Pan Prof. nadzw. dr hab. Roman Engler Jego Magnificencja…